Nieuws

KNMT- Visitatie

Op 16 september 2015 is onze praktijk gevisiteerd. Een visitatie gaat over het samen met collega’s kijken naar wat de praktijk organisatorisch en vakinhoudelijk goed doet en wat er verder ontwikkeld kan worden. In de visitatie staan 4 domeinen centraal.

  1. Evaluatie van zorg
  2. Patiëntenperspectief
  3. Praktijkfunctioneren
  4. Professionele ontwikkeling/individueel handelen

Hieronder volgt een korte evaluatie en conclusie uit het rapport:
“Een compliment voor de goed georganiseerde praktijk. Enkele kleine aandachtspunten zijn benoemd en deze zijn opgenomen in de aanbevelingen. Tandartspraktijk Paul en de Witte voldoet aan de eisen van een professionele tandartspraktijk.”

Wij zijn trots op het behaalde rapport.

Actuele informatie caronavirus

De meest actuele informatie omtrent het caronavirus treft u aan op de site van de Rijksoverheid.

Tandartsenpraktijk Paul en de Witte volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid. 

Heeft u een afspraak bij de tandarts, kijk dan op de site van Alles over het gebit.nl  voor tips en informatie.