Betalen en tarieven

Toeslag geldt tot 1 november 2020

 Betalingsvoorwaarden KNMT

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden voor tandheelkundige zorg van de KNMT. De betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in deze praktijk. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomt. 

 Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 Materiaal- en techniekkosten

 Infomedics

Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics. Bent u niet verzekerd voor de tandarts dan vragen wij u de nota na afloop van de behandeling te betalen. (Pinapparaat aanwezig) Heeft u een tandarts verzekering bij de CZ, dan dienen wij de factuur rechtstreeks bij de CZ in. Voor alle overige verzekeringen geldt dat de nota via Infomedics gedeclareerd wordt. Wilt u de nota zelf indienen bij uw verzekering? Vraag dan na afloop van de behandeling om een factuur bij de balie. 

Heeft u vragen over de hoogte van uw vergoedingen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Telefonisch: 036 – 20 31 900
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

E-mail: rekening@infomedics.nl

Voor verdere informatie kunt u kijken op de webpagina: www.infomedics.nl